Skocz do zawartości

Regulamin

xdd.png

Dokonując rejestracji na forum, automatycznie akceptujesz niniejszy Regulamin Forum i zobowiązany jesteś do przestrzegania go. Jeżeli masz zastrzeżenia do któregoś punktu lub nie zgadzasz się na panujące tutaj zasady. Skontaktuj się z Administratorem Forum w celu zaproponowania zmiany lub usunięcie konta.

1. Postanowienia ogólne: 

1.1. Niniejszy regulamin przedstawia zbiór zasad panujących na forum.tiveria2.pl. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a każda próba jego łamania, będzie odpowiednio karana.
1.2. Forum przeznaczone jest dla osób powyżej 13 roku życia. 
1.3. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków z Regulaminu.
1.4. Korzystanie z forum jest bezpłatne i nie wymaga żadnych opłat.
1.5. Na forum obowiązują zasady netykiety.
1.6. Na forum obowiązuje język polski w innych przypadkach język angielski. 
1.7. W większości działów są również regulaminy i wzory lokalne, których należy przestrzegać.
1.8. Administratorzy nie ponoszą  jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
1.9. Na forum zabronione są/jest:

 • Treści pornograficzne, rasistowskie, wulgarne, drastyczne lub sprzeczne z obowiązującymi normami i prawem polskim.
 • Treści ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści.
 • Treści łamiących prawo ( np. prawo autorskie i pokrewne, prawo o ochronie danych osobowych) oraz propagujących łamanie prawa ( np. piractwo komputerowe). 
 • Treści zwierające reklamy (strony www, teamspeak3, discord, serwery metin2 i fora).
 • Nadużywania wulgaryzmów.
 • Wysyłanie fałszywych zgłoszeń do Administracji,
 • Innych, które naruszają zasady współżycia społecznego ( np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery).
 • Publikowanie prywatnej korespondencji z innymi Użytkownikami i członkami Teamu.
 • Włamywanie się na cudze konta na forum oraz działanie na szkodę forum.
 • Podszywania się pod członków Teamu oraz innych użytkowników forum.
 • Rozpowszechnianie danych osobowych i wizerunku. Tyczy się się także portali społecznościowych typu facebook, instagram itp.
 • Obrażania Użytkowników i członków Teamu.
 • Pisania posta pod postem, jeżeli chcesz coś dodać, użyj opcji „edytuj”.
 • Groźby dotyczące życia realnego.
 • Umieszczanie plików do pobrania bez skanu.

2. Użytkownicy: 

2.1. Każdy użytkownik ma prawo do założenia jednego konta na forum. Każde kolejne konto, prócz tych które zostały założone w celu odwołania się, zostaną potraktowane jako multikonto i zablokowane permanentnie. Należy jednak pamiętać, że takie konto nie może być użyte do jakiejkolwiek aktywności na forum np. do lajkowania, pisania na chatboxie, postów itp. tłumaczenia typu "nie wiedziałem/am" nie są żadnym tłumaczeniem (patrz pkt. 1.1.).
2.2. Nazwa konta nie może zawierać wulgaryzmów, treści rasistowskich, pornograficznych, reklamujących inne serwery (fora, teamspeak3 oraz discord),  czy też strony www, podobnych do członków Teamu, znaków specjalnych w dużej ilości oraz emotikon. Administracja zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań np. usunięcia konta w przypadku, gdy będzie problem z skontaktowaniem się w wiadomości prywatnej.
2.3. Sygnatura może posiadać maks wymiary 600x250.
2.4. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora Forum o zmianę loginu, e-maila oraz usunięcie konta, podając przy tym powód. Login/nazwa może zostać zmieniona raz na 30 dni. W przypadku usunięcia konta, użytkownik nie może posiadać punktów ostrzeżeń, ani blokady czasowej/stałej, jeżeli nie spełnia tych wymagań, konto nie zostanie usunięte.
2.5. Użytkownik ma prawo do zmiany avataru, tła, sygnatury czy też zamieszczanie wpisu w statusach, o ile nie łamie Regulaminu Forum. Sygnatura oraz awatar nie mogą posiadać szybko migających się obrazków, czy tez filmów.
2.6. Jeżeli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jedna osoba. Użytkownicy mają obowiązek poinformować Administrację Forum, aby uniknąć blokady konta za multikonto.
2.7. Użytkownik ma prawo do edycji swojego profilu, o ile nie łamie regulaminu.
2.8. Użytkownik ma obowiązek zgłosić tematy i posty, które łamią Regulamin Forum. W przypadku, gdy nie otrzymamy raportu nieodpowiedniego zachowania, które ma miejsce w prywatnej wiadomości, Administracja nie ingeruję w nie.
2.9. Użytkownik ma prawo do napisania odwołania od nałożonej kary w odpowiednim dziale (jeżeli taki się znajduje). Możliwe jest także napisanie odwołania w prywatnej wiadomości do osoby, która nadała karę. W przypadku braku osiągniętego rezultatu, Użytkownik może napisać odwołanie do wyższej Administracji, które ich zdanie będzie ostateczne i nie podlegające żadnym dyskusjom. (patrz pkt. 2.1.).
2.10. Użytkownicy, którzy nagminnie łamią zasady i ignorują upomnienia moderatorów i administratorów, powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum
2.11. Z konta może korzystać tylko jedna osoba. Sprzedawanie, pożyczanie lub użyczenie konta jest zabronione i skutkuje stałą blokadą konta.
2.12. Zabronione jest korzystanie z mail czasowych, w takich sytuacjach Administracja Forum skontaktuje się z Użytkownikiem w celu zmiany e-mail ( czas na zmianę wynosi 12 godzin). Jeżeli tego nie zrobi, skutkuje to stałą blokadą konta.

3. Tematy i posty: 

3.1. Nazwa tematu musi być adekwatna do jego zawartości.
3.2. Nazwa tematu nie może zawierać wulgaryzmów, treści rasistowskich, pornograficznych, reklamujące inne serwery metin2, strony, fora, teamspeak3, discord oraz linków. Takie sytuację będą skutkowały wyrzuceniem tematu do kosza i nałożenie punktów ostrzeżeń.
3.3. Należy zapoznać się z regulaminami lokalnymi, jeżeli taki występuję.
3.4. Jeżeli temat został umieszczony w złym dziale przez pomyłkę. Masz prawo poprosić Administrację Forum o przeniesienie go do  odpowiedniego działu.
3.5. Przed stworzeniem tematu, upewnij się czy dany wątek nie był poruszony, w przeciwnym razie zostanie potraktowany jako spam.
3.6. Zabronione jest nadużywanie wielkich liter, kolorów itp. w tematach i postach. Mają one jedynie wzmocnić najistotniejsze fragmenty wypowiedzi, a nie całą wypowiedź.
3.7. Zabrania się spamowania, floodowania oraz off-topic.
3.8. Zabrania się nabijania reputacji, służy ona do wynagrodzenia lub jak sama nazwa wskazuje "polubienia". Próby nabijania reputacji, będą skutkowały wyczyszczeniem punktów reputacji do zera i nałożeniem punktów ostrzeżeń.
3.9. Zabronione są treści podane w podpunkcie 1.8.
3.10. Zabronione jest dyskutowanie na temat innego serwera metin2, takie sytuację skutkują nałożeniem punktów ostrzeżeń, bądź stałą blokadą konta.

3.11. Zabronione jest pisanie postów, które nie są związane z tematem.
3.12. Prosimy nie zamieszczania postów typu " nie ten dział" , "zaraz dostaniesz bana" itp. Wystarczy użyć opcji zgłoś, aby powiadomić o tym administrację forum.
3.13. Tematy można odświeżać co 24h, przy użyciu opcji "Odśwież ten temat". Wpisy pod postami w celu odświeżenia go, będą uznawane za spam i karane punktami ostrzeżeń.
3.14. Tematy użytkowników zbanowanych zostają przeniesione do kosza. Nie tyczy się tematów, które mogą być pomocne dla innych użytkowników np. W dziale poradniki.
3.15. Tematy nieaktywne przez 7 dni zostają zamknięte i przeniesione do archiwum. Nie tyczy się działów w których Regulamin Lokalny mówi inaczej oraz w strefie "Hydepark". W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał, aby przywrócić temat, należy użyć opcji "zgłoś" aby powiadomić o tym Administrację Forum.

4. Chatbox: 

4.1. Chatbox służy do luźnych rozmów.
4.2. Zabronione jest pisanie powyżej 3 wpisów pod rząd, chyba że ostatni wpis jest starszy niż 5 godzin.
4.3. Zabrania się spamowania emotikonami.
4.4. Zabroniony jest handel oraz wstawiania linków do działów handlowych.
4.5. Zabronione jest promowanie własnego/kolegi/koleżanki podania  oraz wysłania do nich linków, które znajdują się w działach rekrutacyjnych.
4.6. Zabronione jest dyskutowanie na temat innego serwera metin2, skutkuje to nałożeniem blokady na chatbox, bądź punktami ostrzeżeń.
4.7. Zabronione są treści podane w podpunkcie 1.8.
4.8. Dostęp do chatboxa może zostać odebrany na czas nieokreślony lub na stałe dla użytkowników, którzy nieodpowiednio się zachowują.

5. Ostrzeżenia i blokady: 

5.1. Punkty ostrzeżeń są przyznawane zgodnie z tabelą kar.
5.2. Pierwszym ostrzeżeniem jest "Ostrzeżenie słowne", które może być nadane na profil lub w sposób słowny, które wynosi 0 punktów. Takie ostrzeżenie otrzymuję się jednorazowo, a kolejne przewinienia będą punktowane. Przewinienia za 25 punktów nie będą upominane, odrazu następuje stałą blokada konta.

5.3. Adminnistracja zastrzega sobie prawo do nałożenia moderacji zawartości, ograniczenie dodawania zawartości lub blokady konta przed osiągnięciem 13 punktów ostrzeżeń, w przypadku gdy uzna to za konieczne.
5.4. Po osiągnięciu 25 punktów ostrzeżeń, konto zostaje zablokowane na stałe. Wtedy następuje zakaz zakładania kolejnego konta bez wyraźnej zgody Administratora.
5.5. Punkty ostrzeżeń wygasają po 30 dniach, z wyjątkiem tych które wynoszą 25 punktów.
5.6. Konto, które posiada blokadę chatboxa, moderację zawartości, blokadę dodawania zawartości lub blokadę czasową konta, Użytkownik nie ma prawa tworzyć kolejnego konta. Tyczy się to także kont, które są czyste od jakichkolwiek ostrzeżeń, ograniczeń, blokad itp.

 • Za pierwszym razem: Blokada wszystkich multikont, prócz głównego.
 • Za drugim razem:  Blokada wszystkich kont, wliczając w to konto główne.

5.7. Blokada chatboxa - nakładana jest przez moderatora po wcześniejszym upomnieniu Użytkownika. Moderator w wyjątkowych sytuacjach, nie musi ostrzegać słownie, jeżeli incydent trwa sporo czasu lub zagraża innym uczestnikom Forum.

6. Postanowienia końcowe: 

6.1. Administracja ma prawo ukarać użytkownika, jeżeli uzna jego zachowanie za niestosowne. Nawet kiedy nie jest to uregulowane w regulaminie.
6.2. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym będziecie na bieżąco informowani.
6.3. Administracja nie ma obowiązku podawać powodu swojej decyzji.
6.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzje podejmuje Właściciel Serwera lub  Administrator Forum.
6.5. Decyzje Właściciela Serwera i Administratora Forum są ostateczne i nie podlegają żadnej dyskusji.
6.6. Skargi na Moderatorów Forum składamy w prywatnej wiadomości do  Administratora Forum lub w przeznaczonym do tego w dziale na forum.
6.7. Skargi na Mistrza Gry składamy w prywatnej wiadomości do Właściciela Serwera lub w przeznaczonym do tego w dziale na forum.
6.8. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

 

Regulamin Forum, Tabela kar oraz Działowe są autorstwa @ILui

Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania bez zgody autora.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...